Želim i ja da
budem deo 96 volontera!
Amra Zukic
Aktiviras se,upoznas gomilu ljudi... DETALJNIJE


O nama

 

Implementacija nacrta Nacionalne strategije za mlade je zahtevala da se u Srbiji po lokalnim sredinama krene sa funkcionisanjem Kancelarija za mlade.Takva jedna je skoro formirana i u Prijepolju.Kancelarija funkcionishe kao servis za mlade,u cilju podizanje kvaliteta zivota mladih Prijepolja.


--

Kancelarija funkcioniše kroz Klub Mladih u Pijepolju,koji obavlja servisnu i programsku funkciju Kancelarije zajedno sa Savetom za mlade Kluba mladih,pri lokalnoj samoupravi opštine Prijepolje.

--

Kancelarija za mlade je kontinuirani i sistematski servis koji predstavlja glavnu održivu kariku izmedju mladih i institucija/organizacija koji prati proces podrške i afirmacije ideja mladih ljudi predstavljajući sistematsku brigu o mladim ljudima u cilju poboljšanja njihovog života. Kancelarija za mlade u Prijepolju je otvorena uz stalnu podršku Ministarstva omladine i sporta,vođena pod Nacionalnom strategijom za mlade,kao temelj decentralizacije vlasti,vodjen lokalnim koordinatorima koji sprovode Nacionalnu strategiju na lokalnom nivou u stalnoj saradnji sa ostalim Kancelarijama u Srbiji i ostalim relevantnim organizacijama,kao što su i Gradjanske inicijative iz Beograda,i partnerska NVO iz Prijepolja Nova Vizija.

--

Kancelarija za mlade je servis,koji pruža podršku mladima iscrpnim informacijama vezane za svakodnevnicu mladih ljudi u cilju podizanja kvaliteta njihovog života,logističkom podrškom (volonterskim resursima) na određenim idejama mladih ljudi,kao i spajanje mladih i njihovih grupa sa ostalim organizacijama/institucijama poboljšavajući međugeneracijsku komunikaciju,uzimajući mlade kao bitan faktor učešća u društvenom životu jedne zemlje.